Het gebruik van deze website door registratie impliceert kennis en acceptatie van de hieronder opgesomde gebruiksvoorwaarden.

1) Je weet en accepteert dat de website cookies gebruikt.

Voor zover ik weet worden enkel session-cookies gebruikt door deze website, die geen enkele privacy-gevoelige informatie gebruiken/opslaan/doorsturen. Deze website is gebouwd op basis van Joomla, en de webbeheerder is enkel een gebruiker daarvan. Mochten zij toch zonder weten overgaan tot gebruik van echte cookies, dan wil ik daar geen problemen mee. 
Om problemen te vermijden gaan we er van uit dat het cookies zijn die wel privacy-gevoelige informatie opslaan. Wanneer je op deze site registreert, accepteer je het gebruik van cookies. 

 

2) Je weet en accepteert dat jouw gebruikersgegevens (naam, voornaam, emailadres) worden opgeslagen in een database op een server in Duitsland en Denemarken. 

De website kan enkel werken doordat de gebruikersnaam en emailadres ergens worden opgeslagen in een database. Volgens de wetgeving valt dit onder 'verwerking van privacy-gegevens', en moet de gebruiker daarvan op de hoogte worden gesteld. De servers van deze website staan opgesteld in Duitsland en Denemarken.

De beheerder heeft aan de privacy-commissie van België gemeld dat op deze website gegevens van verbruikers worden "verwerkt". 

 

3) Jouw emailadres kan gebruikt worden door de beheerder om je informatie toe te sturen met betrekking tot deze website. 

Dit gebeurt slechts enkele keren per jaar.

 

4) Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in uitzonderlijke situaties,  en nooit met oog op commerciële doeleinden.

Als de website om de een of andere reden niet meer operationeel is, zal de beheerder jullie daarvan op de hoogte proberen te brengen. Aangezien de meeste mailprogramma's niet toelaten om meer dan 500 emails per dag te versturen, kan in dit specifieke geval de lijst met emailadressen worden doorgegeven aan iemand die de mogelijkheid daartoe wel beschikt, om een email in mijn naam te versturen. 

 

5) Wanneer in geval van hacking, malafide personen zich op onrechtmatige wijze toegang verwerven tot de gegevens (en wat ze daar dan mee doen), kan de webbeheerder in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor deze inbreuk op de privacy, en de eventuele gevolgen die daaruit vloeien (misbruik van de gegevens). Elke gebruiker ziet dus af van een eventuele vervolging van de webbeheerders.

Dit is een goedbedoeld initiatief. De webbeheerder probeert de website up-to-date te houden en hacking te verkopen. Maar dit is niet mij beroep. De webbeheerder roeit met de riemen die hij heeft. Als iemand de website hacked en de gebruikersgegevens steelt en misbruikt, dan is dat niet mijn fout. De webbeheerder probeert maar studenten te helpen om het toelatingsexamen voor te bereiden. 

 

6) Jouw gegevens worden in de loop van september gewist. Je wordt daarvan per email op de hoogte gesteld.

Aangezien je ten vroegste op 15 september kan registreren op deze site, en rond 10 september van het daaropvolgend jaar alle gebruikersaccount worden verwijderd, worden gegevens maximaal 1 jaar bijgehouden. 

 

7) Teksten, artikels, antwoorden, zijn auteursrechterlijk beschermd. Kopiëren en verspreiden zonder toestemming van de webbeheerder is een schending van het auteursrecht.

 

8) Dit is een privé-initiatief, de beheerders zijn niet verplicht om elk moment hun vrije tijd op te offeren aan deze site. Zij hebben recht om vrijaf te nemen, enkele dagen of weken hun email niet te bekijken. Zij zijn niet verplicht om aan hun PC gekluisterd te zitten om binnen de 5 minuten registraties goed te keuren.

 

9) Alle berichten zijn op een neutrale, rustige, zakelijke manier geschreven.

Geschreven woorden kennen hun beperktheid. Als iemand meent dat de berichten arrogant of minachtend geschreven zijn, dan is dit een eigen interpretatie en betekent niet dat de webbeheerders zich arrogant, superieur en/of minachtend voordoen.  Het is onmogelijk een stukje tekst te schrijven die onmogelijk door niemand verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Woorden worden steeds gewikt en gewogen, maar er kan niet worden uitgesloten dat een boodschap anders overkomt dan wordt bedoeld. 

 

10) Als je registreert met de naam van je vader/moeder/familielied/vriend, dan is het hun taak om eventuele berichten die de beheerder stuurt, aan je over te brengen. 

 

11) Deze toegang voor de website kost €1 voor studenten. Andere instanties en met commerciële doeleinden dienen contact op te nemen met de beheerder.

Studiebureau's en andere websites kunnen de hier aangeboden documenten en antwoorden niet zonder meer gebruiken voor commerciële doeleinden. Van hen wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren in de onkosten van deze site - en dit zonder tegenprestatie van ons. De webbeheerders spenderen honderden uren aan het verzamelen en reconstrueren van de vragen, en euro's per jaar aan deze website. Het gaat niet op dat bepaalde instanties dan hiervan gebruik maken en deze dan aanbieden of gebruiken tijdens activiteiten waarvoor hun klanten dienen te betalen. Indien deze personen dit toch doen zonder voorafgaandelijk de webbeheerders te contacteren, wordt hen een pro forma factuur toegestuurd.