Inlogformulier

De beheerder van de website moet elk registratieverzoek manueel goedkeuren. Bij een automatische goedkeuring, zouden binnen enkele dagen een groot deel van de registraties gebeuren door valse gebruikers die enkel het plaatsen van links naar porno-sites, verkoopsites, of via het gebruikersdeel toegang te krijgen tot gegevens van gebruikers.

 

 

Als deze "verificatie-fout" verschijnt, dan heeft de beheerder jouw account nog niet goedgekeurd.

Zodra je account is goedgekeurd, krijg je in principe een email met de melding dat je account is geactiveerd.

 

 

Opgelet: deze website is een gratis, vrijblijvend initiatief. Wij offeren een deel van onze vrije tijd op om de studenten via deze site te helpen, en dit kosteloos. Dit betekent echter niet dat wij gebonden zijn om 7 dagen op 7, 24h per dag achter onze computer zitten om elke registratie onmiddellijk goed te keuren. Wij behouden ons het recht om enkele dagen niet aan een computer te werken, tijd te spenderen met familie of op reis te gaan (maar zelfs op reis proberen we toegang tot internet te krijgen om registraties te activeren ... maar dat lukt niet altijd)... 

Verder nemen we de tijd om elke registratie afzonderlijk te bekijken. Dit draagt bij tot de kwaliteit van de website. 

Het kan dus wel enkele dagen duren eer je account is goedgekeurd. Tijdig registreren is dus de boodschap. 

 

Wij verzoeken jullie vriendelijk om even geduld uit te oefenen.

Let wel, de ervaring leert dat de email met melding dat jou account werd goedgekeurd wel eens verloren gaat.

Probeer dus gewoon af en toe om in te loggen. Kan je na één week nog niet inloggen, gebruik dan het contactformulier op de website.