Inlogformulier

Het antwoord op 95% van de naar ons gerichte vragen is te vinden op de website, hetzij op de eerste pagina, hetzij in de FAQ's.. 

 

De ogen even over teksten laten glijden is geen goede leesmethode ... en zeker geen goede voorbereiding op de stilleestekst die ook onderdeel maakt van het toelatingsexamen.