Inlogformulier

Privacyverklaring

 

Deze website is een persoonlijk initiatief. Volgens de GDPR wetgeving valt deze website daar in principe niet onder. Toch hebben we een inspanning gedaan om alles in orde te brengen volgens de richtlijnen – net alsof we er wel onder zouden vallen.

In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat:

 • wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hierover hebt, of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via het contactformulier op deze website.

 

Doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken

 

Uw persoonsgegevens worden niet echt “verwerkt”.

De host is one.com en de servers bevinden zich in Denemarken.

 

Bij registratie worden een aantal gegevens opgeslaan in een database. De gegevens die worden verzameld zijn naam, gebruikersnaam en emailadres.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om u toegang te kunnen verlenen tot de website.

Verder wordt uw emailadres gebruikt om aan te kondigen dat er zich belangrijke wijzigingen hebben gedaan op de website (vb. toevoegen van vragen en antwoorden) of om te melden dat uw account wordt geschrapt. Het betreft hooguit een 10-tal emails per jaar.

 

 

Wie heeft inzage in de gegevens

De inzage in de gegevens worden beperkt tot de beheerder van de site.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen,  tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht worden en dit toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Alle gegevens worden uit de database geschrapt maximaal een maand na de bekendmaking van de vragen van het toelatingsexamen. Iedereen wordt daar via een email van op de hoogte gebracht.

 

Beveiliging van de gegevens

Er worden geen gegevens offline opgeslaan. Zowel het administratorgedeelte als de database van de website zijn beveiligd met een paswoord.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Dit betekent evenwel dat u niet langer toegang hebt tot de informatie op de website.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Deze website werd opgericht op vrijwillige basis. We proberen studenten – die wij niet eens kennen – te helpen. Dit kost allemaal veel tijd én ook wat geld. We kunnen niet uitsluiten dat er onbedoeld fouten worden gemaakt – we zijn tenslotte ook maar mensen – én vrijwilligers, wat betekent dat wij ook geen onbeperkte middelen en tijd hebben … en we dit allemaal kosteloos doen. Mocht er een fout gebeuren, dan appreciëren we het dat iedereen dit ook door een correcte bril bekijkt. Dit is een goedbedoeld initiatief.

 

 Wijziging privacyverklaring

Deze website kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste aanpassing gebeurde op 20 mei 2018.

 

Hieronder vind je de vragen en oplossingen van biologie, gerangschikt respectievelijk per jaar en sessie of per 'thema'.

Op deze website zijn vragen van het toelatingsexamen biologie (2008-2018) en chemie (2014-2018) terug te vinden, samen met uitgewerkte oplossingen.

De vragen van biologie zijn tot 2015 raadpleegbaar via het menu-item 'per jaar' en 'per onderwerp'. De vragen vanaf 2016 zijn enkel nog raadpleegbaar via 'per onderwerp' (waar men ook het jaartal kan aanklikken).

 

 

Op een bijhorend forum (waar je apart voor dient te registreren) kan men terecht voor extra uitleg bij de vragen/oplossingen. 

  

De vragen en oplossingen zijn enkel toegankelijk na registratie en inloggen. Lees de registratie-instructies aub daarom grondig. 

 

We vinden dat deze informatie toegankelijk moet zijn voor iedereen - en gaan niet akkoord met de torenhoge kosten die soms worden gevraagd voor informatie met betrekking tot vorige examens.
Er wordt een minimum-bedrag van €1 gevraagd ter ondersteuning van de kosten van deze site. Webruimte is ook niet gratis en er kruipen behoorlijk wat uren in het uitwerken van de modeloplossingen en het beantwoorden van vragen. 

 

 

 

Deze website staat voor kwaliteit.

De kwaliteit vindt haar oorsprong in de eenvoud: je vindt er de vragen van een groot aantal jaren én een uitgewerkte modeloplossing.

Op het bijhorende, gemodereerde forum worden de gestelde vragen door middel van 1 of een beperkt aantal reacties opgelost, zodat de lezer geen tientallen berichten moet doorworstelen om het juiste antwoord te voorzien.

In een krantenartikel spreekt men dan ook over 'Hun wetenschapspagina's op het web zijn uitgegroeid tot een referentie in Vlaanderen(zie: volledig artikel, © De Standaard, 13/08/2015)

 

Bij problemen: raadpleeg eerst de veelgestelde vragen voor je ons contacteert via het contactformulier. Vragen waar het antwoord daar terug te vinden is, worden niet beantwoord.

 

Vriendelijke groeten

De beheerders

 

Je kan gratis toegang verkrijgen tot alle delen van deze website, op twee voorwaarden.

1) Je registreert met een gebruikersnaam en een emailadres die zowel je echte naam als echte voornaam bevatten. 

De reden hiertoe wordt uitgelegd in de FAQ, maar het komt er op neer dat de webbeheerders honderden uren van hun vrije tijd en honderden euro's spenderen aan deze website om studenten - die ze niet eens kennen - kosteloos, gratis en voor niets, zonder enig geldelijk gewin, te helpen. De webbeheerders willen dan ook weten wie gebruik maakt van deze site en de inspanningen. Registreren met een degelijke gebruikersnaam en emailadres lijkt ons verder niet meer dan een vorm van elementaire beleefdheid. 

Opgelet: niemand verplicht je op deze website te registreren. Vind je deze voorwaarden absoluut ongehoord ... dan kan je zeker terecht op een van de andere sites om je examen voor te bereiden (maar je wel een smak geld voor moet neertellen). 

 

 

Correcte gebruikersnamen en emailadressen zijn van de vorm naam{teken}voornaam{cijfers} of voornaam {teken}naam{cijfers} waarbij op de plaats van {teken} een punt, minteken, underscore, niets en op de plaats van {cijfers} niets of een of meerdere cijfers ... 

Opgelet: bij registratie dien je een naam en gebruikersnaam op te geven. De gebruikersnaam - te herkennen aan het woordje 'gebruiker' - moet je naam en voornaam bevatten. Wie registreert met als naam 'Kikkerman' en gebruikersnaam 'Jan'  registreert niet volgens deze voorwaarden. 

 

Registratieverzoeken met gebruikersnamen Jan; JanKik; JKik007; JKikkerman worden niet goedgekeurd. 

 

Correcte emailadressen zijn van het type naam{teken}voornaam{cijfers} of voornaam {teken}naam{cijfers}@ ... zoals jankikkerman@ ; jan.kikkerman@; kikkerman.jan@, jan.kikkerman1990@...

 

Registratieverzoeken met emailadressen zoals JanKik@...; debestedokter@...; JanJamesBond007@...; turnenistof@... krijgen geen gratis toegang tot de website. 

 

Opgelet: een aanzienlijk deel van de gebruikers blijkt deze voorwaarden niet door te nemen en/of naast zich neer te leggen. Helaas gaat er zoveel tijd verloren aan het beheer van foutieve registraties, dat we dit niet meer kosteloos willen doen. Wie niet registreert volgens de instructie, krijgt pas toegang na een sponsoring van een klein bedrag (minimaal €2) - om mee te dragen in de kosten van de website. Dit is ongeveer de prijs van een pintje of een koffie. Als deze kleine sponsoring naar ons toe (een koffie of pintje) jou alles wat je hier kan vinden (vragen en modeloplossingen en bijstand op het forum) niet waard is, dan ben je eigenlijk hier ook niet op je plaats. 

 

2) Na het deelname van het examen, bezorg je ons nog de vragen/antwoorden die je je nog herinnert. Zo kunnen we de site verder uitbouwen, en studenten voor volgende jaren helpen. 

 

Belangrijk bericht

Tot op heden kon iedereen gratis registreren, mits gebruikersnaam en emailadres de naam EN voornaam bevatten. 

1) Ca. 50% van de gebruikers, slaagt er niet in om deze eenvoudige instructies op te volgen. Dit brengt uren en uren tijdsverlies voor de beheerder met zich mee. 

2) Op 20/06 werd de website voor de derde maal dit jaar gehacked/geïnfecteerd, en dit vanaf een gebruiker die registreerde onder een valse naam en emailadres.

Het zo snel mogelijk terug online krijgen van de website ten behoeve van jullie - mensen die ik niet ken - kostte mij opnieuw enkele tientallen uren. De kosten voor een dagelijks virusscan van de host, wil ik niet zonder meer op mij nemen. 

 

Er zijn echter enkele grenzen bereikt aan tijd die ik kan en wil besteden aan deze website.

Registraties worden enkel goedgekeurd nog na overschrijven van €1 als gift/bijdrage aan de kosten van de website. Het rekeningnummer kan opgevraagd worden via de contactpagina. 

Vermeld de gebruikersnaam. Pas na ontvangst van de €1 wordt het account goedgekeurd.

Op deze manier is iedere registratie gekoppeld aan een rekeningnummer (echte identiteit/persoon) en kan iedereen met een gebruikersnaam/emailadres naar keuze registreren (vervallen de voorwaarden van naam EN voornaam in gebruikersnaam/emailadres). 

 

 

 

 

Deze website staat voor kwaliteit.

 

In een krantenartikel spreekt men dan ook over 'Hun wetenschapspagina's op het web zijn uitgegroeid tot een referentie in Vlaanderen(zie: volledig artikel, © De Standaard, 13/08/2015)

 

De kwaliteit vindt haar oorsprong in de eenvoud: je vindt er de vragen van een groot aantal jaren én een uitgewerkte modeloplossing. Op het bijhorende, gemodereerde forum worden de gestelde vragen door middel van 1 of een beperkt aantal reacties opgelost, zodat de lezer geen tientallen berichten moet doorworstelen om het juiste antwoord te voorzien.

 

Heel wat andere websites waar toegang pas verkregen wordt na betalen van een fiks bedrag, halen hun materiaal ook hier (dus waarom betalen voor die sites !?).

 

Studenten kunnen zich hier gratis registreren, mits ze enkele voorwaarden respecteren, die je kan lezen in volgende artikel (klik dit aan): registratie-instructies. Wij vinden dat elke student toegang moet kunnen hebben tot deze vragen om zich optimaal te kunnen voorbereiden, en verzetten ons tegen het feit dat sommigen hier veel geld voor vragen. 

 

Het forum staat los van deze website, en daarom moet je ook daarvoor registreren (gebruik dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde emailadres). 

 

Bij problemen: raadpleeg eerst de veelgestelde vragen voor je ons contacteert via het contactformulier. Vragen waar het antwoord daar terug te vinden is, worden niet beantwoord.

 

Vriendelijke groeten

De beheerders